Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

Thủ tục tiếp nhận giáo viên ngoại tỉnh

Thủ tục tiếp nhận giáo viên ngoại tỉnh
VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn bài viết hướng dẫn thủ tục tiếp nhận giáo viên ngoại tỉnh mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.
1. Trình tự thực hiện:
Giai đoạn 1:
ü  Bước 1: Cá nhân có nhu cầu thuyên chuyển, hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
ü  Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND quận huyện tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan theo quy định (nếu thấy thiếu đề nghị cá nhân bổ sung cho phù hợp).
ü  Bước 3: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND quận huyện chuyển hồ sơ đã tiếp nhận gửi về Phòng Giáo dục - Đào tạo phối hợp với Phòng Nội vụ để thẩm định tham mưu UBND quận, huyện xem xét tiếp nhận theo quy định.
ü  Bước 4: Kết quả xét tiếp nhận được chuyển về Sở Nội vụ thành phố (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) để thỏa thuận tiếp nhận.
ü  Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND quận, huyện trả kết quả cho cá nhân (công văn thỏa thuận tiếp nhận của Sở Nội vụ) để về đơn vị cũ làm thủ tục chuyển công tác.
Giai đoạn 2:
ü  Bước 1: Cá nhân nộp quyết định chuyển công tác, văn bản chấm dứt hợp đồng làm việc của đơn vị cũ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND quận, huyện.
ü  Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả văn phòng UBND quận, huyện chuyển cho Phòng Nội vụ tham mưu UBND quận, huyện ban hành quyết định tiếp nhận giáo viên.
ü  Bước 3: Sau khi phòng Nội vụ trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND quận, huyện trả kết quả cho cá nhân.
ü  Bước 4: Cá nhân liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện để được tiếp nhận về trường và trình diện để nhận công tác tại đơn vị trường.
2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND quận, huyện.
3. Thành phần hồ sơ:
ü  Đơn đề nghị chuyển công tác (có ý kiến đồng ý của cơ quan quản lý trực tiếp);
ü  Văn bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức theo phân cấp quản lý;
ü  Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (mẫu sơ yếu lý lịch 2a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc nội dung như mẫu 2a);
ü  Bản sao: Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức;
ü  Bản sao: Các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đã qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của ngạch;
ü  Bản sao Phiếu đánh giá công chức, viên chức (02 năm liên tục gần nhất);
ü   Phiếu khám sức khoẻ của Bệnh viện cấp quận, huyện trở lên (có giá trị trong thời hạn 06 tháng).
ü  Các giấy tờ liên quan đến chính sách ưu tiên.
4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
5. Thời hạn giải quyết:
- Giai đoạn 1: 30 ngày làm việc. Trong đó:
ü  Tại UBND quận, huyện: 20 ngày làm việc.
ü  Tại Sở Nội vụ: 10 ngày làm việc.
- Giai đoạn 2: 5 ngày làm việc.
 6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
ü  Cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính: UBND quận, huyện.
ü  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ.
8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
ü  Giai đoạn 1: Văn bản thỏa thuận tiếp nhận viên chức.
ü  Giai đoạn 2: Quyết định tiếp nhận viên chức.
9. Lệ phí: Không có.
10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.
11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
ü  Đủ điều kiện, tiêu chuẩn tại vị trí việc làm theo Kế hoạch tiếp nhận viên chức.
ü  Có thời gian công tác liên tục ít nhất từ 05 năm trở lên đối với Nam, 03 năm trở lên đối với Nữ (tính từ thời điểm có quyết định tuyển dụng đến thời điểm nộp hồ sơ); trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố.
ü  Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ, có tuổi đời không quá 45 tuổi; các trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố nhưng phải còn đủ tuổi để công tác ít nhất 05 năm trước khi đến tuổi nghỉ hưu theo Luật Bảo hiểm xã hội.
ü  Có phẩm chất đạo đức, hoàn thành các nhiệm vụ được giao hoặc có thành tích tại đơn vị cũ và không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
ü  Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
ü  Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

ü  Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
Thủ tục tiếp nhận giáo viên ngoại tỉnh Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn