Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

ĐƠN XIN THAM GIA CÂU LẠC BỘ HÈ 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o-------
ĐƠN XIN THAM GIA CÂU LẠC BỘ HÈ 2015
Kính gửi: Ban giám hiệu Trường..............................................................
Đồng kính gửi cô giáo chủ nhiệm lớp:....................................................
Tên tôi là:.......................................................................................................................................
Phụ huynh của em:............................................................. Học sinh lớp:......................................
Địa chỉ, điện thoại:.........................................................................................................................
Căn cứ vào kết quả học tập, năng lực nhận thức của con em mình, gia đình tôi có nhu cầu cho con tham gia câu lạc bộ hè để ôn tập và nâng cao kiến thức cũng như các hoạt động giải trí tập thể.
Vậy tôi làm đơn này kính mong BGH và cô chủ nhiệm nhận cháu vào học. Khi được tham gia CLB hè tại nhà trường, gia đình tôi sẽ thực hiện tốt các nội quy, quy định của nhà trường. Gia đình tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đưa đón, nhắc nhở các cháu đảm bảo an toàn khi các cháu tham gia giao thông trên đường đi đến trường và khi ra về.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
......................., ngày….tháng….năm.......
                    Phụ huynh học sinh
          (Ký và ghi rõ họ tên)


ĐƠN XIN THAM GIA CÂU LẠC BỘ HÈ 2015 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn