Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

Thủ tục thành lập trường tiểu học dân lập


Thủ tục thành lập trường tiểu học dân lập
1. Trình tự thực hiện:
ü  Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp quận, huyện;
ü  Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp quận, huyện tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn, yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu còn thiếu), chuyển hồ sơ cho phòng Giáo dục và Đào tạo xử lý (theo phân cấp của UBND cấp huyện).
ü  Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ của phòng GD&ĐT thẩm định hồ sơ, xây dựng kế hoạch kiểm tra thực tế; trình lãnh đạo phòng GD&ĐT phối hợp với các phòng có liên quan thuộc UBND cấp huyện, tham mưu UBND cấp huyện ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra thực tế.
ü  Bước 4: Đoàn kiểm tra thực tế tiến hành kiểm tra tại đơn vị để thẩm định thực tế, đối chiếu với các điều kiện thành lập theo quy định theo các văn bản của các cấp.
ü  Bước 5: Trên cơ sở kết quả thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế tại đơn vị và đối chiếu với các quy định, phòng GD&ĐT có ý kiến trình UBND cấp huyện xem xét quyết định thành lập hoặc không cho phép; chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện;
ü  Bước 6: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
2. Cách thức thực hiện:
Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện.
3. Thành phần hồ sơ:
ü  Đề án thành lập trường;
ü  Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của trường;
ü  Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của ng­ười dự kiến làm Hiệu trưởng;
ü  Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập trường;
ü  Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân cấp huyện (nếu có).
4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
5. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc.
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.
8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
9. Lệ phí: Không có.
10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.
11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
ü  Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phư­ơng, tạo thuận lợi cho trẻ em đến trường nhằm đảm bảo thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học;
ü  Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường; chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính.
12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục đào tạo ngày 30/12/2010 ban hành Điều lệ trường Tiểu học.
Thủ tục thành lập trường tiểu học dân lập Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn