Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

ĐƠN XIN HỌC THÊM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***-------
ĐƠN XIN HỌC THÊM
Kính gửi: Ban giám hiệu trường...............................................
Tôi là:..................................................... , là phụ huynh của học sinh ...................................  hiện đang học lớp       của trường.
Tôi viết đơn này xin được trình bày với ban giám hiệu nhà trường một việc như sau:
Hiện nay con tôi đang học tại lớp.............................. , nhưng lực học của cháu còn yếu. Vậy tôi viết đơn này xin được đề nghị với ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho cháu được học phụ đạo thêm các môn         , để bổ sung những kiến thức còn yếu, vào các buổi chiều trong tuần. Nếu được như vậy tôi xin cam đoan:
- Nhắc nhở con đi học đúng giờ.
- Đóng góp đủ số tiền học theo quy định.
- Cộng đồng trách nhiệm với nhà trường để giáo dục con.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
............, ngày.........tháng..........năm..........

Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
ĐƠN XIN HỌC THÊM Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn