Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

ĐƠN XIN HỌC HÈ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------
ĐƠN XIN HỌC HÈ
Kính gửi: BGH trường.................................................
Tên tôi là:.......................................................................................................................................
Địa chỉ:...........................................................................................................................................
Tôi làm đơn này đề nghị với BGH nhà trường một việc như sau:
Con tôi tên là:............................................................ Học lớp:.....................................................
Vì lý do gia đình không có người trông và chăm sóc con, gia đình tôi có nguyện vọng cho con tôi được học hè tại trường ............................................................................... trong thời gian .............................. để tạo diều kiện củng cố thêm những kỹ năng rèn luyện bản thân và chuẩn bị tốt cho việc học tập ở năm học mới của con.
Vậy tôi làm đơn này đề nghị BGH Nhà trường cho phép con tôi được đăng kí và tham gia học hè tại trường. Gia đình tôi xin cam kết thực hiện tốt các nội quy, quy định của lớp học hè và của nhà trường.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!

............, ngày.........tháng.........năm..........
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
ĐƠN XIN HỌC HÈ Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn