Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

GIẤY MỜI PHỤ HUYNH

                          PHÒNG GD & ĐT …..      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ………
-------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

GIẤY MỜI PHỤ HUYNH

Trân trọng kính mời Ông (bà):.......................................................................................................
Phụ huynh em:................................................................... Học lớp:.............................................
Đúng vào lúc.............................................. ngày …. tháng ….. năm ........
Đến tại văn phòng Trường:............................................................................................................
Để thông báo tình hình học tập và rèn luyện của học sinh trong năm học....................................
Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ.
Xin trân trọng cảm ơn.
                                                                                        ………, ngày … tháng … năm ……..

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
GIẤY MỜI PHỤ HUYNH Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn