Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

Chính sách mới về Giáo dục – Dịch vụ pháp lý – Thể thao

Chính sách mới về Giáo dục – Dịch vụ pháp lý – Thể thao

Trong tháng 8/2015, nhiều chính sách mới nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục – Dịch vụ pháp lý – Thể thao bắt đầu có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau:

1. Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

Từ ngày 14/8/2015, Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, nhà trường, nhà trẻ tư thục có cơ cấu tổ chức đảm bảo các yêu cầu về cơ cấu tổ chức quy định tại Điều lệ trường mầm non và phù hợp với điều kiện, quy mô của trường, bao gồm:

ü  Hội đồng quản trị (nếu có);

ü  Ban kiểm soát;

ü  Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng;

ü  Tổ chuyên môn;

ü  Tổ văn phòng;

ü  Tổ chức đoàn thể;

ü  Các nhóm, lớp.

Thông tư này thay thế Quyết định 41/2008/QĐ-BGDĐT và Thông tư  28/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Ban hành nhiều biểu mẫu mới trong công chứng

Ngày 15/6/2015, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 06/2015/TT-BTP quy định nhiều biểu mẫu mới trong hoạt động công chứng, như:

ü  Giấy đề nghị công nhận tương đương đào tạo nghề công chứng;

ü  Giấy đăng ký tham gia bồi dưỡng nghề công chứng;

ü  Đơn đề nghị miễn nhiệm công chứng viên;

ü  Quyết định cho phép sáp nhập văn phòng công chứng;

ü  Quyết định cho phép chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng;

ü  Quyết định cho phép chuyển đổi Văn phòng công chứng;

ü  Mẫu lời chứng của công chứng viên đối với hợp đồng, giao dịch;

ü  Mẫu lời chứng của công chứng viên đối với bản dịch;

Thông tư 06/2015/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 01/08/2015, thay thế Thông tư 11/2011/TT-BTP và Quyết định 01/2008/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp.

3. Quy định về kiểm tra sức khỏe của vận động viên

Từ ngày 01/8/2015, Thông tư 03/2015/TT-BVHTTDL quy định về giám định khoa học đánh giá trình độ tập luyện thể thao và kiểm tra sức khỏe của vận động viên bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, vận động viên được kiểm tra sức khỏe theo nội dung ghi trong Giấy khám sức khỏe quy định tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 14/2013/TT-BYT.

Thời gian kiểm tra sức khỏe:

ü  Kiểm tra sức khỏe theo kế hoạch hàng năm được căn cứ trên mục tiêu, kế hoạch huấn luyện.

ü  Kiểm tra sức khỏe bổ sung thực hiện đối với việc tuyển chọn vận động viên mới, vận động viên bắt đầu tập luyện sau thời gian điều trị chấn thương, chuyển tuyến đào tạo và trường hợp do cơ sở đào tạo, huấn luyện yêu cầu.

Thông tư này bãi bỏ quy định về kiểm tra sức khỏe của vận động viên tại Quyết định số 44/2005/QĐ-UBTDTT.Chính sách mới về Giáo dục – Dịch vụ pháp lý – Thể thao Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn