Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 1

       UBND QUẬN...............................
TRƯỜNG TIỂU HỌC ......................
 

        Số đơn:……./TH……
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

   ..................., ngày ……..tháng……..năm 2015


ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 1
Năm học 2015 - 2016

Kính gửi : Ban giám hiệu trường.......................................................
1. Họ và tên học sinh:.................................................................... Nam             Nữ
Ngày sinh:...................................................... Nơi sinh (tỉnh, thành phố):.................................
Hộ khẩu thường trú:..................................................................................................................
Hiện đang cư trú tại:..................................................................................................................
Số điện thoại nhà riêng:.............................................................................................................
Khi cần báo tin cho ai?:.............................................................................................................
Đã qua lớp mẫu giáo chưa?:......................................................................................................
Đăng ký học bán trú tại trường (ghi rõ có hay không):.................................................
2. Họ tên bố:...................................................... Điện thoại:.....................................................
Nghề nghiệp, nơi làm việc:........................................................................................................
3. Họ tên mẹ:..................................................... Điện thoại:.....................................................
Nghề nghiệp, nơi làm việc:........................................................................................................
Gia đình xin cam kết sẽ kết hợp cùng nhà trường chăm sóc, quản lý, giáo dục con em thực hiện tốt nội quy của nhà trường./.

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)
PHỤ HUYNH HỌC SINH
 (Ký và ghi rõ họ tên)


 Ghi chú:
- Nhà trường nhận hồ sơ nhập học: Từ ngày 01/7/2015 đến ngày19/7/2015
- Hồ sơ xin học gồm: 01 đơn (theo mẫu) + 01 bản sao giấy Khai sinh hợp lệ + 01 bản hộ khẩu photcopy (không cần công chứng) hoặc Giấy xác nhận cư trú. Mang theo Sổ hộ khẩu + bản chính Giấy khai sinh (để Nhà trường đối chiếu, kiểm tra. )

*Tiếp nhận Giấy khai sinh hợp lệ như sau: Giấy khai sinh photô từ bản chính phải có công chứng (hoặc Giấy khai sinh bản sao từ bản chính phải có dấu đỏ của UBND cấp có thẩm quyền).
ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 1 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn