Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

Vẫn không có

Một ông khách gọi phục vụ bàn và bảo:
- Này tôi chẳng thấy lát giăm bông trong chiếc bánh mì kẹp nhân này đâu cả.
- Lạ nhỉ, ông thử cắn miếng nữa xem sao.
- Ông khách cắn miếng bánh nữa và nói: Không, vẫn không thấy giăm bông.
- Thế thì ông cắn quá chỗ có giăm bông mất rồi.
Vẫn không có Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn