Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

Khẳng định chất lượng

Một ông khách gọi:
- Phục vụ bàn! Có con ruồi chết trong đĩa xúp của tôi.
- Thưa ông, điều đó chứng tỏ xúp của chúng tôi mới nấu, còn rất nóng. Con ruồi vừa sa vào đã chết ngay.
Khẳng định chất lượng Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn