Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

Trình bày những xung đột trong đoạn trích “Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài”?

Trình bày những xung đột trong đoạn trích “Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài”?


a.    Những xung đột trong đoạn trích “Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài:
–        Đó là xung đột giữa thợ thuyền,nhân dân lầm thanvới Vũ Như Tô và tập đoàn phong kiến Lê Tương Dực. Thực chất những mâu thuẫn đóđều có nguyên do từ “Cửu Trùng Đài”
–        Đó còn là xung đột giữa quan niệm nghệ thuật cao siêu,thuần túy (xây đài Cửu Trùng dựng kỳ công muôn thuở,sánh với trăng sao) và lợi ích trực tiếp,thiết thực của nhân dân.
b.    Ý nghĩa từ những xung đột ấy:
–        Phản ánh giá trị hiện thực về nỗi khổ cực của nhân dân lao động cần lao dưới thời hôn quân Lê Tương Dực. Đó là tập đoàn ăn chơi,sa đọa,bóc lột nhân dân đến tận xương tủy.
–        Thể hiện tấn bi kịch tinh thần đau đớn của Vũ Như Tô,vì quá đam mê thi thố tài năng mà trở thành nỗi oán giận của bao người. Đến chết vẫn chưa tỉnh giấc mộng.
–        Từ đó tác giả đặt ra vấn đề: bi kịch Vũ Như Tô đã thức tỉnh ý thức của chúng ta về vấn đề muôn thuở: mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống – NGHỆ THUẬT PHẢI VỊ NHÂN SINH thì nghệ thuật mới tồn tại và được nhân dân tôn thờ,nâng niu,bảo vệ.

Trình bày những xung đột trong đoạn trích “Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài”? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn