Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

Giận điên lên

- Champagne, trứng cá đen... Nếu bác sĩ của tôi thấy tôi đang thưởng thức những thứ này, chắc ông ấy sẽ giận điên lên!
- Tại sao vậy? Ông ấy bắt anh kiêng cữ hả?
- Không, tôi đang nợ ông ta 1.000 đôla.
Giận điên lên Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn