Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

Chỉ một màn

Hai người bạn đi dạo với nhau. Một anh bảo:
- Tối qua, tôi đến nhà hát xem kịch. Nhưng chỉ xem đến màn một rồi ra khỏi rạp.
- Tại sao?
- Tại vì, trên chương trình có nói: "Màn hai… 3 năm sau". Anh xem thời gian dài như thế, tôi đợi làm sao được?
Chỉ một màn Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn