Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

Cây gỗ

Đang trong giờ lao động của đơn vị, hạ sĩ gặp hai lính đi nối đuôi nhau, liền bảo họ dừng lại và hỏi:
- Này, các anh đi đâu thế hả?
- Chúng tôi khênh cây gỗ về kho?
- Cây gỗ nào?
- Trời ơi, quỷ thật, chúng tôi quên khuấy mất cây gỗ.
Cây gỗ Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn