Kênh Chia sẻ Tổng Hợp, Học Ngữ Văn, Soạn Văn,Viết văn... Kiến Thức Internet...( HocNguVan.Com )

Lịch Chạy Xe Hà Nội Băc Kan

I. CHỢ ĐỒN - BẮC KẠN
1. Biển Xe: 97H-1779 a. Chủ xe: Tấm b. Số điện thoại: 0979074342 c. Giờ xe: Chợ Đồn 9h40 - Thị xã Bắc Kạn 11h30. Thị xã Bắc Kạn 1h30 - Chợ đồn 3h d. loại xe: 24 chỗ màu đỏ 2. Biển xe: Chưa Rõ a. Nhà xe: Quang Hạnh b.Số điện thoại: 0984434548 c.Giờ xe: - Xuất bến Bắc Kạn: 8h00 Chợ Đồn: 9h00
3. Biển xe: Chưa Rõ a. Nhà xe: Thế Vinh (Vinh vô) b.Số điện thoại: 01644542884 c.Giờ xe: - Xuất bến Bắc Kạn: 9h15 - Chợ Đồn: 10h15
4. Biển xe: 97H-1807
 • a. Nhà xe: Hà Hơn
 • b.Số điện thoại:0961330814
 • c.Giờ xe: - Xuất bến Bắc Kạn: 8h15 - Xuất bến Chợ Đồn: 13h50

-------------------
II. CHỢ ĐỒN - THÁI NGUYÊN
4. Nhà xe Minh Hoạt (Hoạt Nguyễn) Biển Xe: 20b - 013.43 (xe qua Đông viên - Đại sảo - Định Hóa):
 • a. Chủ xe: Anh Minh -
 • b. Số điện thoại: 0962 761 661
 • c. Giờ xe: Xuất bến Chợ Đồn 12h - Thái Nguyên 15h.
 • Xuất bến Thái Nguyên: 7h00 - Chợ đồn 10h00
 • d. loại xe: 35 chỗ
 • 5. Tuyến: Chợ Đồn - Thái Nguyên (Lương bằng - Định Hóa - Thái Nguyên): Biển Xe: 97B-000.88 a. Nhà xe: Huy Hoàng b. Số điện thoại: 0915 465 459
 • c. Giờ xe: Xuất bến Chợ Đồn: 6h50 - Thái nguyên: 10h00
 • Xuất bến Thái Nguyên: 10h50 - Chợ Đồn: 14h
6. Tuyến: Nam Cường - Chợ Đồn - TháiNguyên Biển Xe: a. Chủ xe: Thưởng Nga b. Số điện thoại: 0977510666 c. Giờ xe: Nam Cường: ??? - Bằng Lũng đi: 7h30 Thái Nguyên 12h45 - Chợ Đồn d. Loại xe: 24 chỗ màu đỏ 7. Tuyến: Bản Thi – Chợ Đồn – Thái Nguyên
Biển xe: 20B-012.29 a. Nhà xe: Sáng Thảo
b.Số điện thoại: 0963228569
c. Giờ xe: Giờ đi - Bản thi : 6h00- Chợ Đồn : 7h20- Định Hóa : 9h00- Thái Nguyên: 10h00
Giờ Về - Thái Nguyên: 11h20- Chợ Đồn : 14h20
III. CHỢ ĐỒN - MỸ ĐÌNH
8. Tuyến: Chợ Đồn - Mỹ Đình (qua Định Hóa - Bình trung - Lương Bằng): Cập nhật 24/10/2017 Biển Xe : 97B- 00036 a. Chủ xe: Thưởng Nga b. Số điện thoại: 0973138688 c. Giờ xe: Chợ Đồn 5h50 - Mỹ Đình 11h00 Mỹ Đình 13h15 - Chợ đồn 187h30 d. loại xe: 30 chỗ
9. Tuyến: Chợ Đồn - Mỹ Đình (Đviên - Y Nhuận - Định hóa): Cập nhật 24/10/2017 Biển Xe: 29b – 103.29 a. Chủ xe: Thưởng Nga b. Số điện thoại: 0972426668 c. Giờ xe: Mỹ Đình 6h20 - Chợ đồn 11h20 Chợ Đồn 12h20 - Mỹ Đình 17h15 d. loại xe: 30 chỗ màu đỏ
10. Tuyến: Chợ Đồn - Mỹ Đình (qua Bắc Kạn - Chợ Mới) - Cập nhật 24/10/2017 Biển Xe: 29b - 074.92 a. Chủ xe: Thưởng Nga b. Số điện thoại: 0973136668 c. Giờ xe: Chợ Đồn 5h10 - Mỹ Đình 11h00. Mỹ Đình 11h45 - Chợ đồn 17h30 d. loại xe: 35 chỗ
11. Tuyến: Chợ Đồn - Mỹ Đình (Xe đêm TP Bắc Kạn - Chợ mới) Cập nhật 24/10/2017 Biển Xe: a. Chủ xe: Thưởng Nga b. Số điện thoại: 0988765599 c. Giờ xe: Chợ Đồn: 7h30 - Mỹ Đình: 12h30 Mỹ Đình: 4h00 - Chợ Đồn: 22h d. Loại xe: 45 chỗ
13. Tuyến : Chợ Đồn - Tháinguyên Biển số xe: 97B 00176
 • a. Nhà xe : Hải Xuyến
 • b. Số điện thoại : 0973971888 - 02813878117 c. Giờ xe: Giờ Đi : - Chợ Đồn :8h10
 • Giờ về : - Thái Nguyên: 12h45
14. Tuyến: Chợ Đồn - Mỹ Đình (Lươngbằng - Định Hóa - Thái Nguyên- Mỹ Đình): Biển Xe: 97H- 2379 a. Nhà xe: Thưởng Nga b. Số điện thoại: 0977402999 c. Giờ xe: Chợ Đồn: 8h20 - Mỹ Đình: 13h30 Mỹ Đình:14h00 - Chợ Đồn: 19h30
15. Tuyến: Nam Cường Chợ Đồn - TháiNguyên: Biển Xe: 97H- 000.75 a. Nhà xe : Trường Giang xe anh Huấn b. Số điệnthoại: 01675.262.222 c. Giờ xe: Nam Cường: 5h30Chợ Đồn: 7h Thị xã BK: 8h30Chiều về: 12h xuất bến Thái Nguyên
16. Tuyến: Chợ Đồn – Mỹ Đình (Chợ Đồn – Bắc Kạn – Chợ Mới- Mỹ Đình ): Biển xe: Chưa Rõ a. Nhà xe: Thưởng Nga b.Số điện thoại: 097 7384888 c.Giờ xe: - Xuất bến Chợ Đồn: 16h00 – Mỹ Đình: 21h15- Xuất bến Mỹ Đình: 10h15 - Chợ Đồn: 15h15
17. Tuyến: Chợ Đồn – Quế Võ (Bắc Ninh)
Biển xe: 20L-8771
a. Nhà xe: Thưởng Nga
b.Số điện thoại: 02813844207 - 0978714688
c.Giờ xe: Giờ đi - Chợ Đồn : 8h30
Giờ Về - Quế Võ : 16h15
18. Tuyến: Chợ Đồn –Nghĩa Tá - Thái Nguyên
Biển xe: 97h – 2379
a. Nhà xe: Thưởng Nga
b.Số điện thoại: 0912121003 - 0962795588
c.Giờ xe: Giờ đi - Thái Nguyên: 10h15
Giờ Về - Chợ Đồn : 15h00
19. Tuyến: Nam Cường – Chợ Đồn – Bắc Kạn – Thái Nguyên
Biển xe: 97b-011.96 a. Nhà xe: Trường Giang
b.Số điện thoại: 0962412866
c.Giờ xe: Giờ đi - Nam Cường : 6h- Chợ Đồn : 7h00
Giờ Về - Thái Nguyên: 13h20- Bắc Kạn : 15h20
20. Tuyến: Chợ Đồn – Bắc Kạn
Biển xe: 20h - 0845
a. Nhà xe: Duy Hải
b.Số điện thoại: 0974289402 - 0919148529
c.Giờ xe: Giờ đi - Chợ Đồn : 6h50
Giờ Về - Bắc Kạn: 11h15
21. Tuyến: Chợ Đồn – Thái Nguyên
Biển xe: 97b - 00075
a. Nhà xe: Trường Giang
b.Số điện thoại: 0972025255 - 0984141102
c.Giờ xe: Giờ đi - Chợ Đồn : 7h10
Giờ Về - Thái Nguyên: 11h50
Lịch Chạy Xe Hà Nội Băc Kan Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn